972-50-9267993 izlarc@gmail.com

משרד לוינסקי אדריכלים

המשרד ממוקם במבנה משרדים שעבר תהליך שימור. המשרד תוכנן בקו נקי תוך איזון בין ישן לחדש. איזור הישיבות בו מוצגים פרוייקטים ללקוחות מדמה תאטרון וכחלק מהצגת הפרזנטציה נחשפו על פני אחד הקירות קרבי המבנה.