972-50-9267993 izlarc@gmail.com

שדה תעופה בינלאומי בסקוטלנד

פרוייקט גמר של שדה תעופה בינלאומי בסקוטלנד לכ-40 מליון איש בשנה לרבות מתחם חניית מטוסים גדולים. הקונספט בתכנון היה Building Nature Technology הקשר והמעברים ביניהם.